Whistleblowing - Dietatec

Whistleblowing Channel for Suspected Misconduct at Dietatec Oy

Dietatec employees, Dietatec partners, and other stakeholders of the company can report activities that violate laws and Dietatec's general principles through Dieta's anonymous whistleblowing channel.

Through this channel, you can report suspicions of the following violations, for example: conflicts of interest and bribery, human rights violations, financial misconduct, and environmental violations. The reporting channel does not handle customer complaints, disturbance reports, or general HR issues.

The reporting channel pertains to Dietatec Oy.

Log in to Dietatec Oy's reporting channel Here
You can access the tracking page for your submitted report Here


Dietatec Oy:n ilmoituskanava väärinkäytösepäilyistä (whistleblowing)

Dietatecläiset, Dietatecin kumppanit ja muut yhtiön sidosryhmät voivat ilmoittaa lakien ja Dietatecin yleisten toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta Dietan anonyymin ilmoituskanavan (whistleblowing) kautta.

Tämän kanavan kautta voi ilmoittaa esimerkiksi seuraavista rikkomusepäilyistä: eturistiriidat ja lahjonta, ihmisoikeusrikkomukset, taloudelliset väärinkäytökset, ympäristörikkomukset. Ilmoituskanavassa ei käsitellä asiakasreklamaatioita, häiriöilmoituksia tai yleisiä HR-asioita.

Ilmoituskanava koskee Dietatec Oy:tä

Kirjaudu Dietatec Oy:n ilmoituskanavaan Tästä
Tehdyn ilmoituksen seurantasivulle pääset Tästä